Vidars fotoalbum             

Foto: Marie Andersson

 

Vidar 1-12 veckor finns under tidigare kullar
 
2013-03-13, 4 år
Vidar 2 år och 4 mån
Vidar hos fotografen maj 2011
Vidar på utställning 2010-02-13
Vidar drygt 8 månader
Vidar 5 månader
Vidar på SW
Vidar 4 månader

Kattgårdsbilder med bl.a Vidar 13 veckor

Liten blir stor 

 

 

Tillbaka till Mina katter