Norsk Skogkatt

 

 S*Skogsälvans Tigra Tingeling med hennes far S*Runsviks Jeff Beck

S*Skogsälvans Tigra Tingeling och S*Runsviks Jeff Beck

Far och dotter

 

Källa: Skogkattslingan

 

Raspresentation för Norsk Skogkatt

Standard för Norsk Skogkatt